Podziękowania

Szanowni Państwo,

W dniach 4-5 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety.

Naszym Ekspertom serdecznie dziękujemy za przygotowanie i prezentację profesjonalnych wystąpień, które poruszały najistotniejsze i zarazem wrażliwe kwestie dotyczące seksualności kobiety. Bogaty dorobek naukowy i zaangażowanie naszych Gości zapewniły wysoki poziom merytoryczny Konferencji, a interdyscyplinarny charakter ich wystąpień poszerzył zakres dyskusji i ukierunkował ją na różne obszary, dzięki czemu Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat zróżnicowanej specyfiki zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Wyrazy podziękowania kierujemy do wszystkich Uczestników, Członków Komitetu Honorowego i Naukowego, Przedstawicieli administracji rządowej, Patronów i Partnerów tegorocznej edycji Konferencji Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety za wsparcie udzielone przy realizacji tego projektu.

Dyskusje i warsztaty, które miały miejsce podczas konferencji pokazały, że tematyka seksualności kobiety to zjawisko złożone i wielowymiarowe, które wymaga profesjonalnej i fachowej analizy. Uczestnicy spotkania przekonali się, że pytanie o sferę seksualną powinno stać się integralną częścią historii medycznej. Ze względu na to,  jak wiele kobiet cierpi z powodu zaburzeń seksualnych, będzie to szansa na to, aby poprawić ich życie seksualne.

Prezentacja wskaźnika Indeksu Funkcji Seksualnej Kobiety jest pierwszym krokiem na drodze ku jego popularyzacji. Chcemy, aby stał się on integralnym narzędziem wykorzystywanym w praktyce lekarskiej, w związku z tym czekamy na Państwa propozycje w odniesieniu do optymalizacji jego postaci oraz dążenia do polepszania jego funkcjonalności.

prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr Włodzimierz W. Sukiennik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego