foodeez-default-slider-image

Szanowni Państwo,

W dniu 9 kwietnia 2016 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zrozumieć świat – dzieci z autyzmem”. W imieniu Organizatorów chciałbym serdecznie podziękować za udział wszystkim Delegatom, Ekspertom i Wykładowcom.

Dziękujemy za przygotowanie interesujących wystąpień oraz pasjonującą wymianę poglądów i doświadczeń.

Pragnę podziękować także Patronom, przedstawicielom mediów, organizacjom pozarządowym oraz środowiskom naukowym, których wysiłki przyczyniły się do stworzenia niesamowitej atmosfery tegorocznego spotkania.

Mam nadzieję, że nasze spotkanie stanowi przyczynek do ogólnopolskiej debaty w tym zakresie, co pozwoli lepiej diagnozować, szybciej rozpoznawać a w konsekwencji przyczyni się do poprawienia poziomu życia dzieci a także opiekujących się nimi rodziców.

Ufam, że zakończona Konferencja przyczyni się do propagowania i rozpowszechnienia wiedzy na temat spektrum autyzmu, a wśród specjalistów, na co dzień zajmujących się tym zaburzeniem rozgrzeje dyskusja, która doprowadzi do szybszej i lepszej diagnozy dzieci cierpiących na zaburzenie, jakim jest autyzm.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Konferencji w przyszłym roku.

dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego