Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
Stanisław Kogut
Członek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP
członek Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
Profesor zwyczajny, Specjalista położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – WIM w Warszawie
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
Jolanta Bilińska
Prezydent – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO) –
Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego