Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

dr med. Tomasz Latos
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP, Poseł RP
Stanisław Kogut
Wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, Senator RP
Piotr Uściński
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, Poseł RP
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
Jolanta Bilińska
Prezydent – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO) – Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów