Program

Home  >>  Program

08:30-09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA
09:30-09:45 OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie zaproszonych Gości i Delegatów II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie Psychiczne Ludzi Biznesu”
WYKŁAD INAUGURACYJNY
09:45-10:15 TEMAT: Priorytety i cele w środowisku biznesowym, ich następstwa, skutki i wpływ na dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny w życiu ludzi biznesu
Wykładowca: prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
Kierownik Katedry Filozofii, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa
SESJA I
10:15-10:35 TEMAT: Związki ludzi biznesu z polityką i ich wpływ na zdrowie psychiczne
Wykładowca: prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zakład Kryminologii Stosowanej
10:35-10:55 TEMAT: Rywalizacja i sukces a zdrowie psychiczne ludzi biznesu
Wykładowca: ks. dr Zbigniew Iwański
Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku
10:55-11:15 TEMAT: Zróżnicowane podejście w pojmowaniu zdrowia psychicznego ludzi biznesu
Wykładowca: dr Tomasz Kozłowski
Uniwersytet Warszawski
11:15-11:25 Pytania – Odpowiedzi – Dyskusja
11:25-11:45 PRZERWA KAWOWA
SESJA II
11:45-12:05 TEMAT: Przeciwdziałanie przeciążeniu emocjonalnemu w smogu informacyjnym
Wykładowca: prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska
Kierownik Katedry Psychologii i Socjologii Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
12:05-12:25 TEMAT: Wykorzystywanie luk w prawie – czynnik zakłócający zdrowie psychiczne ludzi biznesu
Wykładowca: dr n. społ. Błażej Kmieciak
Zakład Prawa Medycznego
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
12:25-12:45 TEMAT: Harmonia życia wewnętrznego człowieka biznesu – od ideału do praktyki
Wykładowca: dr Alina Jagiełlowicz
Instytut Filozofii
Uniwersytet Wrocławski
12:45-12:55 Pytania – Odpowiedzi – Dyskusja
12:55-13:55 PRZERWA OBIADOWA
SESJA III: WPŁYW STOSOWANIA HORMONÓW NA ZDROWIE PSYCHICZNE LUDZI BIZNESU (DEBATA)
13:55-14:15 TEMAT: Jak antykoncepcja hormonalna wpływa na psychikę kobiety?
Wykładowca: dr n. med. Grzegorz Południewski
Gabinet dr Grzegorza Południewskiego w Warszawie
14:15-14:35 TEMAT: Zaburzenia w życiu seksualnym ludzi biznesu
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
14:35-15:00 Dyskusja – Prowadzący: dr n. med. Grzegorz Południewski
SESJA IV: WARSZTATY
15:00-15:20 TEMAT: Zwierzęta jako lek antystresowy
Wykładowca: dr n. wet. Jacek Andrychiewicz
Gabinet Ajawet
15:20-15:40 TEMAT: Wpływ zmieniającego się środowiska, toksyn oraz wysokoprzetworzonej żywności na stan psychiki i wypalenie zawodowe
Wykładowca: Beata Miłkowska
15:40-16:00 TEMAT: Masz 4 minuty, aby uratować życie – wpływ stresu na efektywność działań menedżerskich
Wykładowca: Ariel Szczotok
Ratowink Medyczny
16:00-16:10 Pytania – Odpowiedzi – Dyskusja
16:10-16:40 PODSUMOWANIE KONFERENCJI / SPOTKANIE Z MEDIAMI
16:40 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI