prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
Profesor zwyczajny, Specjalista położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – WIM w Warszawie
Jolanta Bilińska
Prezydent – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO) – Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów
prof. Bassam Aouil
Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego