Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty PASMI

International Alliance of Patients’ Organizations

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień

Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i i Psychiatrii Środowiskowej

Polskie Towarzystwo Terapeutyczne