prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
dr n. med. Beata Wróbel
Centrum Medycyny Seksualnej w Dąbrowie Górniczej
dr Tomasz Kozłowski
Uniwersytet Warszawski, „Państwo i Prawo”
dr n. med. Bogusław Habrat
Instytut Psychiatrii i Neurologii
dr n. med. Bohdan Woronowicz
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
prof. dr. hab. Jerzy Vetulani
Instytut Farmakologii PAN
Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
dr n. med. Paweł Zalewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii
dr n. med. Ireneusz Salata
Centrum Medyczne Multi-Med w Łodzi
Centrum Wspierania Płodności FertiMedica
Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
prof. dr hab. n. med. Lechosław Putowski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej
Marcin Golański
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”
Jacek Telesfor Kasprzak
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień
prof. nadzw. Bassam Aouil
Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy, Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Kierownik Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Izabela Nowakowska
Psycholog, Koordynator programu „Psycholog do Domu”
Patrycja Wosik-Wesołkowska
Psycholog, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji ośrodka MEDOX